top of page

 

轉載自「賽馬會樂活人生PlanAndGo  」Facebook

 

大家好!今次我地Plan & Go 體驗之旅工作坊就帶大家體驗園藝治療~ 治療師除左介紹園藝治療嘅文化同背景;更帶領大家進行角色扮演,讓參加者了解以園藝治療進行義工服務時需要留意嘅地方。
園藝治療有一樣嘢係好重要~大家估下係咩? 
無錯啦~ 就係植物!究竟咩類型嘅植物適合做園藝治療呢?原來就係含羞草🌿(怕醜草)或者臭草☘️都好適合架~ 佢地嘅視覺👀、觸覺🤚、嗅覺👃、味覺👅等等都可以帶嚟刺激感俾服務使用者~ 
希望大家出服務時,可以根據唔同服務使用者嘅需要挑選適合嘅植物俾佢地啦!

#香港賽馬會慈善信託基金 #女青賽馬會樂齡活學中心
#賽馬會樂活人生PlanAndGo #體驗之旅工作坊

bottom of page